♦ ویدئویی های آموزشی مربوط به معاونت غذا و دارو

 

  • مصرف منطقی دارو      
  • نحوه تشخیص کالاهای سلامت محور اصل و قاچاق        
  • انواع مکمل ها و شناسایی اصالت آن ها  
  •  مبارزه با قاچاق  
  • شناسایی محصول قاچاق 
  • تداخلات دارویی 
  • کورتیکواستروئیدها (کورتون)  
  • مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک ها