زهره-امینی-فر
زهره امینی فر

Cv -- علم سنجی -- گوگل اسکولار

سمت: مسئول دفتر معاونت غذا و دارو

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی:مدیریت دولتی

مرتبه علمی:

تلفن مستقیم: 034-34282704

شماره داخلی:

محل خدمت: بلوار طالقانی - نبش طالقانی 22 - سازمان غذا و دارو شهرستان رفسنجان

Email:

 

- پاسخگویی به مراجعین و راهنمایی انها در صورت لزوم فراهم اوردن امکانات انجام درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان که انجام تقاضای انان بدون ملاقات با مقام ذیربط امکان پذیر است.

 

- تنظیم فهرست متقاضیان ملاقات با سرپرست مربوط وتعیین ساعات ملاقات برای انها.

 

- تنظیم ساعات جلسات و کمیسیون هایی که در دفتر معاونت تشکیل میشود و مطلع ساختن افراد شرکت کننده در جلسه
- پیگیری امور ارجاعی از سوی سرپرست و ارائه گزارش لازم به ایشان.
- تهیه گزارش لازم در زمینه فعالیتهای حوزه مربوط و ارایه ان به سرپرست
- آماده کردن سوابق و پرونده های مربوط به کمیسیون ها و جلسات و سمینارها برای اطلاع و مطالعه قبلی سرپرست .
- ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوط به اشخاص و موسسات ذیربط و واحدهای تابعه بر حسب خط مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها .
- تهیه گزارش های مورد نیاز سرپرست حسب مورد .