خانم-مهندس-مریم-زاده-پاریزی
خانم مهندس مریم زاده پاریزی

Cv -- علم سنجی -- گوگل اسکولار

سمت: کارشناس مسئول تجهیزات پزشکی غذا و دارو

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی:مهندسی برق- الکترونیک

مرتبه علمی:

تلفن مستقیم: 03434286925

شماره داخلی:

محل خدمت: رفسنجان- بلوار طالقانی - طالقانی22 - معاونت غذا و دارو

Email: tajhizat@rums.ac.ir