آزمایشگاه کنترل مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
مشتری گرامی: آزمایشگاه با هدف ارتقای کیفیت خدمات خود و ایجاد یک ارتباط متقابل با مشتریان سعی در افزایش بیشتر رضاایت مشتریان خود دارد؛ از این رو خواهشمند است با پاسخ به موارد ذیل، ما را در رسیدن به این هدف یاری فرمایید.