عطاری

 

عطاری: مکانی برای نگهداری، عرضه و فروش گیاهان دارویی و مفردات طب سنتی ایرانی است.

 

مفردات طب سنتی 3 دسته هستند:

1-گیاهان دارویی :که بر روی انسان اثر درمانی داشته و فرآوری صنعتی روی آنها اعمال نشده است

 2-ترکیبات معدنی: که در مقادیر معمول اثرات درمانی خاصی دارند.

 3 -اجزاء حیوانی: که منشاء حیوانی دارند و برای انسان مضر نیستند.

 

عطاری ها فقط مجاز به فروش گیاهان دارویی سالم و بهداشتی خشک (گیاهان بدون نیاز به نسخه معتبر پزشک ) و عرقیات دارای مجوز با سیب سلامت می باشند و حق ویزیت، مشاوره دارویی، معاینه، درخواست آزمایش، داروسازی و ترکیب نمودن گیاهان را ندارند. عرضه و فروش داروی شیمیایی و گیاهی (فاقد مجوز یا حتی دارای مجوز)، فراورده ترکیبی دست ساز گیاهی وشیمیایی، داروی فاقد برچسب، گیاهان دارویی آلوده و تاریخ گذشته، داروهای مخدر و قاچاق در عطاری ممنوع است. صرفاً ذکر عناوین عطاری، فروشنده گیاهان دارویی، فروشگاه گیاهان دارویی در تابلو و یا فاکتور، مجاز بوده و استفاده از الفاظ داروخانه گیاهی، داروخانه سنتی، فروشگاه داروهای گیاهی و ... قابل قبول نمی باشد. افراد موظفند قبل از تأسیس عطاری یا اشتغال به کسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام و سایر موارد مربوط به قانون نظام امور صنفی را مراعات نمایند.