1.داروخانه های توزیع کننده شیر خشک یارانه ای: 
 
داروخانه هلال احمر، داروخانه سینا، داروخانه دکتر مقصودی ، داروخانه دکتر ریاضی ، داروخانه فارابی، داروخانه دکتر لطفی ، داروخانه دکتر علیرضایی ( انار)،
 
داروخانه دکتر حسن زاده، داروخانه دکتر امام بخش، داروخانه دکتر شجاعی نسب، داروخانه دکتر الهه رحیمی.
 
 
 
2.داروخانه توزیع کننده شیر خشک رژیمی (neocate,comidagen):
 
داروخانه هلال احمر
 
 
توجه : لیست شامل داروخانه هایی میباشد که مشمول توزیع می‌باشند اما ممکن است موجودی داروخانه در بعضی ایام صفر باشد لذا در این صورت به سایر داروخانه های موجود در لیست مراجعه نمایید.