توزیع دارو در داروخانه ها

 

 

1.داروخانه های منتخب توزیع کننده داروی متیل فنیدیت (ریتالین):

 

امام حسین(ع)، پاسارگارد، دکتر دادگرنیا، دکتر مقصودی، هلال احمر، شبانه روزی عزیزی(انار)

 

 

 

2.داروخانه منتخب توزیع کننده داروهای خاص از جمله داروهای مربوط به شیمی درمانی،پیوند و...:

 

هلال احمر

 

 

 

3.داروخانه های منتخب توزیع کننده انسولین:

 

با توجه به عدم کمبود انسولین کلیه داروخانه های تحت پوشش این معاونت توزیع کننده خواهند بود.