تاریخچه:

 

اداره نظارت و ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشکی معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان از سال 1395 با هدف مدیریت و نظارت بر تجهیزات و ملزومات پزشکی واحدهای درمانی تابعه تاسیس گردید.

 

 

اهداف:

 

هدف از تشکیل این واحد ساماندهی وضعیت تجهیزات و ملزومات پزشکی مصرفی در چارچوب قوانین، ضوابط و دستورالعمل­های ابلاغی وزارت متبوع در سطح مراکز درمانی تابعه در راستای بهبود خدمات ارائه شده به بیماران و نظارت بر نحوه تامین، توزیع، عرضه، مصرف، نگهداشت، کیفیت، ایمنی و اثربخشی تجهیزات و ملزومات پزشکی با انجام بازدید­های ارزیابی از آن مراکز می­باشد.

از دیگر اقدامات این حوزه می توان به رسیدگی به شکایات واصله به مدیریت و ارجاع موارد تخلف به اداره کل نظارت و ارزیابی تجهیزات پزشکی و مراجع قانونی و نیز متقاضیان ثبت شرکت­های تولید کننده، توزیع کننده، اصناف در حوزه تحت پوشش دانشگاه و نظارت بر فعالیت آنان و انجام ارزیابی عملکرد مراکز تابعه و انعکاس نتایج مربوطه به سازمان غذا و دارو اشاره کرد.