• ..

  • ..

صفحه اصلی
تماس با ما
sitemap

شاخص هاي عملكرد عمومي آزمایشگاه مواد غذایی :

تمامی اقدامات عملکردی آزمايشگاه به صورت مشخص و مناسب بايگانی شده و در آزمايشگاه قابل رديابی باشند و تکرار پذيری را نيز در صورت نياز ممکن می سازد. همچنين شواهدی جهت پايش اثر بخش بودن سيستم را فراهم می کند.

سوابق فعالیت های بایگانی شده آزمايشگاه به دو دسته سوابق کيفی و سوابق فنی قابل تفکيک می باشند. 

سوابق کيفی عبارتند از: 

برنامه مميزی 

گزارش مميزی 

بازنگری مديريت 

نتايج مميزی های خارجی 

سوابق اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه 

سوابق برنامه های آموزشي و گواهينامه های مرتبط 

ساير سوابق مرتبط

سوابق فنی عبارتند از: 

سوابق مربوط به يک درخواست يا قرارداد که نشان دهد، فعاليت های انجام آزمون براساس درخواست با تجهيزات صحيح و توسط پرسنل داراي صلاحيت و با روشهاي مناسب انجام شده است . اين سوابق شامل :

سوابق درخواست 

تمامی داده های خام 

نتايج آزمون 

گزارشات آزمون

ساير فرم ها و يادداشتهای کاری احتمالی مرتبط با سفارش مشتری

سوابق فنی شامل داده های خام نمونه هاي آزمون و نتايج نهايی و سوابق درخواست و نتايج ارسالی برای مشتريان و گزارشات آزمون با هماهنگی رئيس آزمايشگاه توسط مسئول پذيرش نگهداری می شوند. 

 مستندات کيفی از طريق کد مستند قابل شناسايي می باشند و مستندات فنی از طريق شماره درخواست و شماره دبيرخانه مورد شناسايي قرار مي گيرند.

سوابق آزمون به دو صورت الکترونيکی و کاغذی نگهداری می شوند . سطح دسترسی به سوابق الکترونيکی آزمايشگاه مشخص بوده و از اين طريق ايمني و محرمانه بودن اين سوابق تضمين می شود.

کنترل کيفيت نتايج آزمون :

آزمايشگاه، جهت اطمينان از نتايج آزمون، فعاليتهای مختلفی را جهت کنترل کيفيت اجرا می نمايد. فعاليتهايي که جهت پايش کيفيت آزمون در اين آزمايشگاه انجام می‌شود عبارتند از: 

کنترل صحت آزمون از طريق تخمين درصد بازيافت

استفاده از استانداردهای داخلی 

استفاده از مواد مرجع گواهی شده

شرکت در آزمونهاي مهارت و يا مقايسات بين آزمايشگاهي

كاليبراسيون دوره‌اي تجهيزات تاثيرگذار در نتايج آزمون

بررسي هاي مياني تجهيزات آزمايشگاه با مواد و يااستانداردهاي مرجع

تكرار آزمونها

کنترل آزمون های نامنطبق

ديگر موارد 

 

گزارش دهی نتايج :

نتايج هر آزمون توسط آزمايشگاه به دقت، واضح، بدون ابهام وخط خوردگی تهيه می‌شوند و پس از تائيد توسط رئيس آزمايشگاه و يا افرادي كه از طرف وي تعيين شده‌اند ، قابل ارسال برای مشتري می باشد. همچنین تمامی الزامات و مواردی که برطبق استاندارد ISO/IEC 17025:2005 خواسته شده است در گزارش آزمون درج می گردد.


  نظر سنجی آمار بازدیدکنندگان     
نظر شما در مورد خدمات و نظارت های معاونت غذا و دارو چیست؟

عالی
خوب
ضعیف

 

 

 بازدید این صفحه : 1122
 بازدید امروز : 797
 کل بازدید : 628146
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0/9761

 

 

 

آدرس:رفسنجان-بلوار طالقانی- معاونت غذا و دارو - کد پستی:

 تلفن:5-03434283702 نمابر:ایمیل:fdo@rums.ac.ir

 طراحی و اجراء مدیریت آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
تمام تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان می باشد

Copyright © 2011 www.rums.ac.ir - All rights reserved

home | site map | about city | about university | rss